Adres korespondencyjny:

ul. Myśliwska 55
30-718 Kraków
tel. +4812 393 84 01
fax. +4812 393 84 05
biuro@wo-kar.net
O nas
Firma TiS "WO-KAR" Wojciech Kardas została założona w 1989 roku, jako firma wykonująca usługi transportu ciężarowego na terenie Polski. W 1994 roku główny kierunek rozwoju firmy został skierowany na usługi transportu międzynarodowego. W tym też roku firma uzyskała pierwszą koncesję na świadczenie tych usług. Z roku na rok firma powiększała tabor transportowy, uzyskując jednocześnie koncesje na wykonywanie przewozów międzynarodowych.

Dynamiczny rozwój firmy nastąpił w roku 2001. W tym to roku firma osiągnęła przychody powyżej 800.000,00 Eur i musiała przejść na księgi handlowe. Sukcesywnie inwestując w nowy i nowoczesne tabor oraz rozwijając Dział Spedycji Międzynarodowej w 2002 roku firma sprzedała usługi na kwotę 8.302.259,00 PLN, co stanowiło wzrost o 130% w stosunku do roku poprzedniego. W tym też roku firma otrzymała ogólną licencję na wykonywanie usług transportu krajowego i międzynarodowego o numerze T-0000465 oraz 21 wypisów z licencji na posiadane środki transportowe.

Właściciel firmy Pan Wojciech Kardas uzyskał w tym roku certyfikat kompetencji zawodowej, wymagany Ustawą o Transporcie Drogowym.

Na przestrzeni ostatnich lat firma przeżywa okres dynamicznego rozwoju, czego dowodem jest liczba posiadanych środków transportowych, z roku na rok wzrastające zatrudnienie a przede wszystkim osiągane wyniki ekonomiczne. W całym okresie istnienia, byt firmy ani raz nie został zagrożony a wręcz przeciwnie do chwili obecnej firma znajduje się w dynamicznym rozwoju. Lata 2003-2005 przyniosły wzrost sprzedaży usług przez firmę a także wzrost liczby posiadanych środków transportowych.

Koniec 2004 i początek 2005 roku to czas największej inwestycji w dziejach TiS WO-KAR. Od firmy Budostal-8 została zakupiona nieruchomość w Krakowie przy ulicy Myśliwskiej wraz z infrastrukturą warsztatową i magazynową oraz z funkcjonującą Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów. Obecnie firma posiadająca własne tereny poszerzyła zakres swojej działalności o: diagnostykę pojazdów ( OSKP nr 9 ), diagnostykę i naprawę cystern, naprawy pojazdów samochodowych i naczep, usługi magazynowe. Te działy to uzupełnienie podstawowej działalności firmy transportu i spedycji międzynarodowej. Obecnie wszystkie działania skierowane są na stworzenie na zakupionym terenie Bazy Logistycznej, której początkiem będzie projektowany magazyn wysokiego składowania o powierzchni 5000 m3.
początek strony
poprzednia strona
Copyright © 2005-2015 Wo-kar     Stronę aktualizuje - www.FILLNET.pl